Algemene voorwaarden | Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Villa Roccaccia

1. Aanvragen
1.1. Aanvraag voor reservering van een appartement of villa kan per e-mail, telefonisch of via het reserveringsformulier van de website plaatsvinden.
1.2. Indien het appartement of villa beschikbaar is en huurder wil reserveren, zal dit door Villa Roccaccia, hierna genoemd “Villa Roccaccia” worden bevestigd dmv een reserveringsbevestiging en factuur voor aanbetaling.

2. Aanbetaling, definitieve reservering en restbetaling.
2.2. Uiterlijk binnen 2 dagen na verzending van de reserveringsbevestiging /betalingsnota betaalt huurder 30% van de huursom. Gegevens over hoe te betalen staan op de factuur.
2.3. Reservering is pas definitief nadat de aanbetaling van 30 % op de bankrekening van Villa Roccaccia is ontvangen.
2.4. Bij niet tijdige betaling vervalt de reserveringsbevestiging en is Villa Roccaccia vrij om het appartement aan anderen te verhuren.
2.3. Het restant van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
2.4. Huurder is het volledige bedrag van de huursom aan Villa Roccaccia verschuldigd zoals vermeld op de reserveringsbevestiging. Dit geldt ook voor latere aankomst of eerder vertrek van huurder dan op de reserveringsbevestiging staat vermeld.

3. Annulering door huurder.
3.1. Indien huurder na aanbetaling of restantbetaling de huur annuleert, is de huurder verschuldigd aan Villa Roccaccia: bij annulering tot 8 weken aanvang huurperiode, brengt Villa Roccaccia de gemaakte kosten in rekening, bij annulering van 8 tot 2 weken voor aanvang huurperiode, 50% van de huursom, bij annulering binnen 2 weken t/m de dag van aankomst, 100% van de huursom. Geadviseerd wordt hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.
3.2. Annulering door huurder dient per e-mail te geschieden. Deze annulering dient een verzoek tot bevestiging van de ontvangst te bevatten.
3.3. Na ontvangst van de annulering stuurt Villa Roccaccia een bevestiging van de annulering naar huurder.

4. Annulering door Villa Roccaccia.
4.1. Indien door omstandigheden Villa Roccaccia gedwongen is tot de annulering van het gehuurde, zal Villa Roccaccia de huurder hiervan tijdig op de hoogte brengen en, indien mogelijk, een alternatief aanbieden.
4.2. Bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van het alternatief door de huurder, zal Villa Roccaccia onmiddellijk het gehele door huurder reeds betaalde bedrag terugbetalen.
4.3. Buiten het reeds betaalde aan Villa Roccaccia, kan huurder geen aanspraak maken op vergoeding van andere kosten of schade.

5. Aansprakelijkheid van de huurder.
5.1. Tijdens het verblijf is huurder volledig aansprakelijk voor schade in of aan het gehuurde appartement of villa, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde horen.
5.2. Huurder zal, schade veroorzaakt door zijn toedoen of toedoen van zijn reisgenoten en/of huisdieren, meteen en geheel aan Villa Roccaccia vergoeden.

6. Aansprakelijkheid van de verhuurder.
6.1 Villa Roccaccia kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurder, zijn reisgenoten en/of huisdieren of veroorzaakt door andere huurders.
6.2. Villa Roccaccia is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldpleging, ongevallen etc.
6.3. Gebruik van de faciliteiten in de gebouwen en terrein van het gehuurde is voor eigen risico van de huurder en zijn reisgenoten.

7. Klachten.
7.1. Eventuele klachten dienen bij ontstaan en vóór vertrek door huurder kenbaar gemaakt worden, zodat deze in alle redelijkheid en billijkheid opgelost kunnen worden.

8. Algemeen.
8.1. Het gehuurde is op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur beschikbaar.
8.2. Het gehuurde dient op de dag van vertrek om uiterlijk 10:00 uur vrij opgeleverd te worden in dezelfde staat als bij aankomst aangetroffen.
8.3 Maaltijden, consumpties en overige verschuldigde kosten dienen de avond vóór vertrek contant te worden voldaan.
8.4. Door (aan-)betaling van de huursom accepteert huurder deze verhuurvoorwaarden voor zichzelf, zijn reisgenoten en/of huisdieren.