Disclaimer

Deze website is een product van Villa Roccaccia.

Villa Roccaccia zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend. Villa Roccaccia kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Villa Roccaccia worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Villa Roccaccia. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Villa Roccaccia heeft geen zeggenschap over deze websites. Villa Roccaccia is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Villa Roccaccia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Villa Roccaccia op welke wijze dan ook.

Het Nederlands recht is van toepassing.